Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

DF in 't Brugsche

"Koken kost geld". Ook voor een Davidsfondsafdeling geldt dit gezegde. Een Davidsfondsactiviteit komt er niet zo maar. Integendeel, diverse kosten zijn verbonden aan een activiteit: huur zaal, druk- en verspreidingskosten voor affiches en uitnodigingen, gage en reiskosten voor de spreker, ... Kortom, soms te zwaar voor één enkele afdeling.

Zes Brugse afdelingen van het Davidsfonds (Brugge stad, Assebroek Sint-Katarina, Assebroek Sint-Kristoffel en Ver-Assebroek, Sint-Andries/sint-Michiels en Sint-Kruis, bundelden daarom de krachten samen tot "Davidsfonds in 't Brugsche".

Door dit uniek samenwerkingsverband en de schaalvergroting zijn deze afdelingen nu in staat om grote namen naar Brugge te halen.