Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

OVERLIJDEN

Wijlen Eric Decadt

Bestuurslid Erik DECADT overleden in Italië

Op kermiszondag 15 september 2019 overleed Erik Decadt onverwacht in Italië. Wat een nieuwe ontdekking van Italië zou worden, werd een triest afscheid. Tijdens zijn reis is Eric plots en onverwacht overleden te Rimini.
Eric was een gewardeerd leraar Nederlands aan de Brugse Stedelijke Academie. Daarnaast was al jaren een trouw bestuurslid van het Davidsfonds Sint-Kruis. Steeds was hij aanwezig op de bestuursvergaderingen om op tijd en stond zijn visie en raad te geven bij de organisatie van de activiteiten. Jaarlijks werkte hij ook trouw de hem toegewezen leden af voor de hernieuwing van het lidmaatschap.
Het bestuur wenst zijn echtgenote Annie en familie veel sterkte bij de rouw die hen treft.

 

Wijlen Toon Beel

ANTOON BEEL is niet meer

Enkele jaren terug viel Antoon Beel met zijn fiets. Uitgerekend hij die instond voor de regionale fietstochten op vrijdagavond tijdens de zomermaanden. Vanaf dan zagen we hem niet meer tussen de mensen waaronder hij zich zo graag mengde. We zagen hem ook niet meer op de bijeenkomsten van het Davidsfonds. Door zijn sociaal engagement en zijn Vlaamse overtuiging was hij niet alleen lid van het Davidsfonds, maar sinds meerdere jaren ook een actief bestuurslid. Het was dan ook logisch dat hij voorzitter werd van de afdeling Sint-Kruis. Een functie die hij, trouw aan zijn overtuiging, punctueel uitvoerde.

Op 3 september 2015 verliet Antoon ons op 80 jarige leeftijd, verlost uit zijn aardse lijden. We zullen Toon niet gauw vergeten.