Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2018

U syt wellemome

Traditiegetrouw organiseerden de Brugse Davidsfondsafdelingen op tweede Kerstdag de grote Kerstsamenzang "U Syt Wellecome". Net zoals in verschillende andere Vlaamse steden en gemeenten was dit ook te Brugge een succes: alle stoelen van de Sint-Walburgakerk waren bezet met enthousiaste jongeren en ouderen om er met zijn allen (zowat 500) niet alleen zelf verschillende kerstliederen te zingen, maar ook te luisteren naar het Brugse koor Marcato onder leiding van Marc Verhaeghe, en naar orgelist Ignace Michiels.
De vrije deelname werd geschonken aan het goede doel "Open Balie".


Zuhal DEMIR / JAN BECAUS

Normaal gezien zou Zuhal DEMIR, staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking, grootsteden- en wetenschapsbesleid, (N-VA) op woensdagavond 14 november in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerke een lezing geven over haar beleidsdomeinen. Politieke beslommeringen beslisten er anders over.

In haar plaats kwam Jan BECAUS, gewezen VRT-journalist en momenteel gecoöpteerd senator voor N-VA. Hij belichtte in zijn eigen gekende rustige en voorkomende stijl de wijze waarop de politiek ons leven vandaag de dag bepaalt.

CULTUURMARKT

Op zondag 16 september organiseerde het Brugse stadsbestuur ter gelegenheid van Autoloze Zondag een Cultuurmarkt. Naast een "markt" voor de professionele sector in en rond de Sint-Jakobsstraat, kregen de niet-professionele actoren hun plaats op de Markt. Het Davidsfonds was een van de Brugse culturele verenigingen die aanwezig was op de cultuurmarkt. In een gezamenlijke stand brachten de verschillende Brugse afdelingen hun winterprogramma aan de man (en de vrouw). Met veel succes want de belangstelling was groot.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
op VRIJDAGAVOND rondom SINT-KRUIS

Op vrijdagavonden 1 en 22 juni en op vrijdagavond 27 juli verkenden we andermaal met de fiets de streek rondom Sin-Kruis voor telkens een rit van rit van + 30 à 35km. Onderweg was telkens een stop voorzien op een rustig terras.
Om de voetballiefhebbers de mogelijkheid te bieden de prestaties van de Rode Duivels te volgen, werd de fietstocht van 6 juli geannuleerd.

DAVIDSFONDS ST-KRUIS 90 JAAR

Op zondag 10 juni vierde het Davidsfonds van Sint-Kruis zijn 90-jarig bestaan. De afdeling werd weliswaar pas op 24 november 1927 opgericht, maar het afdelingsbestuur vond het gepast de granieten verjaardig te vieren ter gelegenheid van de klassieke Sint-Lutgardisviering (St-Lutgardis is de patroonheilige van Vlaanderen). Ondanks het vaderkensdag was, hielden heel wat leden en oud-leden er aan om deel te nemen aan deze viering. Ook verschillende gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden waren hierop aanwezig.
Na de misviering, met homilie door EH Joris Weyts en muzikaal opgeluisterd door Ilse Beel en organist Jan Hooft, was er in het gemeenschapshuis een receptie die uiteindelijk uitliep op een gezellig treffen van gelijkgezinden.

gewezen schepen Jean-Marie Bogaert en echtgenote orgelist Jan Hooft & hoboïste Ilse Beel
celebrant Joris Weyts Dina Vandenbroecke raadsleden Patrick Daels, Aagje Merlevede en Joël Boussemaere

Prof. Carl DEVOS

Op woensdag 18 april gaf prof. politicoloog Carl DEVOS (UG) in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken een lezing over de Belgische politiek. Een belangrijk onderdeel daarvan was de staatshervorming en de huidige houding van de verschillende politieke partijen.


NACHT van de GESCHIEDENIS

In het kader van de "Nacht van de Geschiedenis" organiseerden de Brugse Davidsfondsafdelingen op dinsdag 20 maart in de kerk van de Ongeschoeide Karmelieten, Ezelstraat, 28, een lezing door Doenja Van Belleghem met als onderwerp "Sacred Books - Sacred Librairies".

Joachim COENS

Op woensdag 28 februari gaf Joachim COENS, CEO van de haven van Zeebrugge, in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken een lezing over de haven van ZB en de onsluiting van de haven naar het binnenland. Een belangrijk actueel onderwerp is de inplantingsplaats voor de nieuwe zeesluis.

WAT MET MIJN PAROCHIEKERK ?

De jongste jaren kalft het kerkbezoek af. Steeds minder mensen wonen de mis bij of springen een kerk binnen voor een stiltemoment. Uiteraard moet daarbij de vraag worden gesteld of de Kerk nog nood heeft aan al die bestaande kerkgebouwen. Reden genoeg om hierover een gedachtenwisseling te houden.

In samenwerking met de parochiegemeenschap Sint Donatianus en de Brugse DF-afdelingen werd op dinsdag 27 februari een debatavond georganiseerd in de aula van het Groot Semenarie langs de Potterierei met als thema: "Wat met mijn parochiekerk?"

STRAFPLEITER JEF VERMASSEN

Op vrijdag 2 februari 2018 was strafpleiter Jef Vermassen te gast in Sint-Kruis. Met zijn duidelijke visie op misdaad en straf, vraagt hij steeds bijzondere aandacht voor het slachtoffer. Daardoor spreekt hij ook het brede publiek aan. En dat vertaalde zich in de ruime belangstelling. Niet minder dan 270 personen waren present. De uiteenzetting diende daarom van het Gemeenschapshuis te verhuizen naar de kerk. De aanwezigen volgden aandachtig zijn uiteenzetting, met in het bijzonder zijn visie op het onderzoek naar de "Bende van Nijvel", het verloop van het rouwproces en het verwerken van het trauma.  
Achteraf was hij ter beschikking voor het tekenen van zijn recent verschenen 2de boek "Meester, ik heb geen tranen meer".