Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

WEETJES

BRUGSE BOEKHANDEL DE MEESTER

Als lid van het Davidsfonds krijg je op vertoon van de Cultuurkaart (lidkaart)  bij de Brugse Boekhandel De Meester langs de Dijver een korting van 10% op al je aankopen.

Brugse Boekhandel De Meester

CULTUURMARKT

Net zoals in 2018 zal Davidsfonds Sint-Kruis, samen met de andere Brugse Davidsfondsafdelingen, aanwezig zijn op Cultuurmarkt 2019. De verschillende afdelingsafgevaatdigden zullen er gezamenlijk op de Markt de bezoekers wijzen op het aanbod van het Davidsfonds en de verschillende waardvolle activiteiten in Brugge en de randgemeenten. 

VOORSTELLING NIEUW WERKJAAR 2017
Op vrijdag 22 september 2017 gaven de Davidsfondsafdelingen van Brugge gezamenlijk in de Vriendenzaal van de Brugse musea de aftrap voor het nieuwe werkjaar 2017. Van de gelegenheid maakte de uitgeverij van het Davidsfonds gebruik om het boek "Schaduwen" van Guy Seghers voor te stellen, een roman waarin een jonge man uit de Oostkantons het oorlogsverleden van zijn zijn vader poogt te achterhalen en dat zich hoofdzakelijk in de streek van Damme, Oosterke en de Damse vaart afspeelt. Tussendoor zocht hij als amateurarcheoloog naar de resten van de vroeger Zwinhaven Monnikenrede.

De voorzitters van de Brugse DF-afdelingen t.g.v. de voorstelling van het boek

VERSTERK HET VLAAMSE KRUIS!

Het Vlaamse Kruis richtte ook in 2017 een cursus EHBO in. Ook jij kunt medewerker worden van het Vlaamse Kruis en dienst doen op een of andere manifestatie.
Belangstelling ? Schrijf je dan vlug in voor deze cursus bij Koen De Meester in de "Brugse Boekhandel" langs de Dijver. Misschien red jij nog wel eens het leven van een medemens!

INFO: Het Vlaamse Kruis Brugge

Wijlen Antoon Beel

ANTOON BEEL is niet meer

Enkele jaren terug viel Antoon Beel met zijn fiets. Uitgerekend hij die instond voor de regionale fietstochten op vrijdagavond tijdens de zomermaanden. Vanaf dan zagen we hem niet meer tussen de mensen waaronder hij zich zo graag mengde. We zagen hem ook niet meer op de bijeenkomsten van het Davidsfonds. Door zijn sociaal engagement en zijn Vlaamse overtuiging was hij niet alleen lid van het Davidsfonds, maar sinds meerdere jaren ook een actief bestuurslid. Het was dan ook logisch dat hij voorzitter werd van de afdeling Sint-Kruis. Een functie die hij, trouw aan zijn overtuiging, punctueel uitvoerde.

Op 3 september 2015 verliet Antoon ons op 80 jarige leeftijd, verlost uit zijn aardse lijden. We zullen Toon niet gauw vergeten.